فاو
نام خودرو :
فاو
قیمت :
295.000.000
پیش پرداخت :
160.000.000
مدت اقساط :
48
مبلغ اقساط :
6.562.000

تحویل فوری نقدی کامیون جفت محور فاو*با اتاق کمپرس*

قیمت : 295میلیون تومان

درصورت خرید خودرو بدون اتاق کمپرس مبلغ 26 میلیون تومان از مبلغ فوق کسر می گردد .

تحویل بـــــــــــــــــروز


تماس با واحد فروش خودر مجموعه اطلس بازار : 34536554-011


 

توضیحات :