سراتو سایپا
نام خودرو :
سراتو سایپا
قیمت :
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت :
۴۶۹,۴۷۹,۶۴۰
مدت اقساط :
36
مبلغ اقساط :
۲۱,۷۶۹,۰۰۰
توضیحات :