کاوه تک
نام خودرو :
کاوه تک
قیمت :
-
پیش پرداخت :
ادامه مطلب
مدت اقساط :
60
مبلغ اقساط :
ادامه مطلب

 


فروش لیزینگی کشنده تک محور کاوهواریز مبالغ مستقیماً به حسابهای دولتی ( بدون دریافت وجه اضافی .

 بدون حضور ضامن در بانک یا شرکت .

ارائه خدمات ویژه ثبت نام جهت تسریع امور به شرکت ها و ارگانها .


 

توضیحات :