ایران خودرو
نام خودرو :
ایران خودرو
قیمت :
ادامه مطلب
پیش پرداخت :
-
مدت اقساط :
هر 3 ماه یک چک ( 12 ماهه و 24 ماهه )
مبلغ اقساط :
-

فروش چکی - اعتباری - بدون ضامن محصولات ایران خودرو


فروش اقساطی بدون ضامن تندر 90

 


  فروش اقساطی بدون ضامن پژو پارس ELX موتورXUMنوع خودرو

قیمت

مدت

پیش پرداخت  شامل:۲۵%بیمه + ارزش افزوده

مبلغ  هرچک(قسط) با احتساب بیمه بدنه

تعداد  چک دریافتی(تناوب ۳ماهه)

پژو پارسELXموتورXUM

۳۸۹,۳۷۲,۰۰۰

۱۲

۲۵۷,۶۰۰,۰۰۰

۴۹,۷۵۰,۰۰۰

۴فقره

۲۴

۲۶۶,۲۲۰,۰۰۰

۲۸,۵۱۰,۰۰۰

۸فقره

تندر 90 اتوماتیک

۴۷۱,۹۵۵,۰۰۰

۱۲

۳۱۸,۱۰۰,۰۰۰

۶۱,۶۵۰,۰۰۰

۴فقره

۲۴

۳۲۸,۵۵۰,۰۰۰

۳۴,۸۵۰,۰۰۰

۸فقره


 

 

توضیحات :